LijnDiensten is Google Partner

LijnDiensten is sinds enige tijd officieel Google Partner. Google Partners is het nieuwe programma van Google voor bureaus die zich specialiseren in online marketing, Google AdWords in het bijzonder.

Alleen bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, mogen zich Google Partner noemen. Zo moet er tenminste één gecertificeerde AdWords-specialist bij het bedrijf werkzaam zijn, en moeten de prestaties van de door de Partner beheerde Adwords-accounts van voldoende kwaliteit zijn.

Het kiezen voor een Google Partner heeft voor u als AdWords-adverteerder duidelijke voordelen. Zo zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en geven we blijk van onze kennis door minimaal eens per jaar een certificeringsexamen af te leggen. Ook is bij Google Partners altijd de nodige ervaring en een bewezen track record met Google AdWords aanwezig.

LijnDiensten is Google Partner, dus voor advies over Google AdWords zit je goed. Lees meer over het opzetten of beheren van Google AdWords door LijnDiensten, of neem direct contact met ons op.